The Jobtimizers

Et sparringsnetværk for jobsøgere

The Jobtimizers er et sparringsnetværk for jobsøgende, der ønsker et aktivt, stærkt og målrettet netværk at sparre med omkring jobsøgning.

Udover, at du får adgang til et lukket forum kun for andre i samme situation, så får du også muligheden for at udvide dit netværk og blive en anerkendt og synlig “Jobtimizer” – altså en der gør noget aktivt for at finde drømmejobbet.

I netværket får du inspiration og konkret viden om f.eks. ansøgning, CV, personlig branding, networking, jobsamtalen, forberedelse, opfølgning, målrettede budskaber mv, som du kan bruge direkte i din egen jobsøgningsproces.

Jobtimize bidrager løbende med både tips og inspiration via indlæg, opslag, videoer mv.


DU FÅR

• Råd om networking
• Råd om personlig branding
• Redskaber til at markedsføre dig selv
• Ny og brugbar viden

UDBYTTE

• Du bliver bevidst om egen værdi
• Det bliver lettere at tage hul på jobsøgningen
• Du styrkes i at synliggøre dig selv, så du kommer øverst i bunken

FORMÅL
Formålet med gruppen er at hjælpe hinanden tættere på målet om drømmejobbet gennem råd, vejledning, sparring, networking og videndeling.

Netværket er ligeledes åben for rekrutteringskonsulenter, jobkonsulenter og andre, som ser en værdi i at bidrage med råd til netværket og måske endda invitere til en samtale.

Så vil du gerne have ny viden, der styrker din bevidsthed om egen værdi, der gør det lettere at få hul på jobsøgningsprocessen samt styrker dig i at synliggøre dig selv, så du kommer øverst i bunken, så bliv medlem af gruppen allerede i dag.

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE MEDLEM?

For at blive medlem af netværket, kræver det bare, at du opretter en LinkedIn-profil på Linkedin.com.

Download denne guide, som hjælper dig igennem, trin for trin.

For, at netværket skaber værdi for dig, er det essentielt, at vi alle bidrager med relevante input. Det kan være spørgsmål vedr. jobsøgning, deling af stillingsopslag og relevante netværkstiltag mv. – så længe det er til gavn for de andre medlemmer og deres jobsøgning.