Fra ledig til jobkonsulent

Ragini Kastberg - jobkonsulent

I december 2014 traf jeg beslutningen om at springe ud på dybt vand som ledig. Det var en beslutning, som jeg ikke kunne komme uden om, da jeg var havnet i et job, som jeg på ingen måder trivedes i.

Min krop sagde fysisk fra, og til sidst kunne jeg knapt nok træde ind ad døren til afdelingen uden at få åndedrætsbesvær.

At vælge ledigheden for en periode, var en beslutning, der skulle vise sig at ændre mit liv.


Maketingentusiast af hjertet
Jeg er uddannet inden for marketing samt offentlig administration.
Kommunikation, historiefortælling på skrift og visuel identitet har altid ligget mig meget nært.

Da jeg blev færdig med mine studier gav det derfor mest mening at søge marketingstillinger.

Efter min kontoruddannelse blev jeg headhuntet til Grundfos for at arbejde med marketing og branding. Her arbejdede jeg en årrække med marketing i nogle fantastiske afdelinger.

Da stillingerne kun var midlertidige, takkede jeg derfor ja til en stilling som indkøbsassistent, men med håbet om, at der senere blev en åbning i Marketing igen. Desværre skete det ikke, før jeg selv måtte trække stikket for at søge nye veje.


Ledighed – en personlig udviklingsproces
At træffe beslutningen var såmænd ikke svær, for der var kun en vej ud af det. Men det tomrum, den frustration og uselvsikkerhed, som fulgte med i kølvandet var det absolut sværeste at håndtere.

De første måneder var jeg bare ked og trist, og skulle finde mig selv i min ny rolle som ledig… eller jobsøgende. Jeg fandt det yderst tabubelagt, for pludselig var hele min identitet revet væk under mig – eller det var sådan jeg følte det dengang.

Der gik ca. et halvt år med at finde ud af, hvad jeg i grunden gerne ville arbejde med, og hvilke områder jeg gerne ville styrke mine evner inden for.

I tæt samarbejde med min egen jobkonsulent, fik jeg bevilliget en række kurser i bl.a. digital markedsføring, Adobe-programmerne, SEO, WooCommerce etc.

Og herefter begyndte jeg langsomt at kunne stå ved min beslutning og den proces, jeg var ved at gennemgå.

Det blev lettere at sige til folk, at jeg var jobsøgende, fordi jeg nu vidste, at jeg gjorde noget konkret og målrettet for at dygtiggøre mig inden for mit felt. Det gav en styrke, som jeg kunne bruge konstruktivt i min jobsøgningsproces.


Iværksætterkursus satte en ny retning
Under min ledighedsperiode var jeg så heldig at få bevilliget et 12-ugers iværksætterforløb, hvor jeg blev klædt på til at starte egen virksomhed, hvis det var det, jeg ville, når kurset var omme.

Det var 12 uger, som ændrede mit liv – hvorfor?
Fordi jeg opdagede, at jeg pludselig kunne meget mere, end jeg i virkeligheden selv var klar over.

Jeg fik afprøvet nogle grænser, og testet mine forretningsstrategiske evner. Derudover fik jeg udvidet mit netværk med nogle enormt inspirerende personligheder.

Alt sammen resulterede i, at jeg i august 2016 fik mit CVR-nummer til WEBKLAR, som jeg den dag i dag driver som en selvstændig bibeskæftigelse ved siden af mit fuldtidsjob.

I den periode var jeg jo stadigvæk jobsøgende og skulle søge job, som jeg havde gjort hidtil. Nu blev det bare langt mere konkret, hvad jeg kunne bidrage med.


Ideen til Jobtimize opstod
Som det så ofte er med iværksætteri, så får man en idé, og den udvikler sig så i en helt anden retning.

Det samme skete for mig. Jeg fik ideen til Jobtimize (.dk), da jeg tænkte, at mine kommunikative skills kunne anvendes i jobsøgningsregi.

Jeg havde jo i min egen jobsøgningsproces selv testet forskellige jobsøgningsværktøjer og -muligheder.

F.eks. fik jeg lavet et video-CV, en CV-hjemmeside (raginiinfo.dk), jeg deltog i netværk, startede mit eget netværk (WordPress Viborg), jeg begyndte at blogge samt gøre mig synlig på LinkedIn ved at connecte med de rigtige samt interagere med andres opslag og selv skrive artikler mv.

Jeg fandt ret hurtigt ud af, at der ikke fandtes (og stadigvæk ikke findes) nogen bestemt opskrift på, hvordan man skal søge job, og at det faktisk slet ikke er så farligt at gøre nogle lidt anderledes ting.

Det er ofte vores egne forventninger og antagelser, om hvad “rigtig” jobsøgning er, som bremser os fra at gøre noget, og den tanke ville jeg gerne bryde op med.


Andre jobsøgende spurgte mig til råds
Under min iværksætteri-proces begyndte andre at henvende sig til mig og spørge mig til råds om jobsøgning og ansøgning/CV-skrivning – nok i virkeligheden mest fordi, at de kunne se, at jeg turde bryde grænser og gøre mig synlig med den viden, som jeg kunne bidrage med.

Det betød, at jeg langsomt begyndte at undersøge mulighederne for at lave et brancheskifte, hvor jeg kunne arbejde fuldtids med jobsøgning, men samtidig sætte mine kompetencer fra marketing i spil.


Jobkonsulent – et kald
Da jeg havde arbejdet på ideen i ca. et år, fik jeg konktakt til jobcenteret i Sønderborg mhp. at lave en en LinkedIn-workshop for deres ledige akademikere.

Jeg fik en enorm inspirerende dialog med teamlederen af Jobteamet, som kunne fortælle mange spændende ting om de forsikrede ledige – altså de jobparate dagpengemodtagere.

Sideløbende med vores dialog, så jeg, at de rent faktisk søgte en jobkonsulent til teamet, og stillingens indhold lød som værende præcis det, jeg gerne ville beskæftige mig med på fuld tid.

Derfor gav jeg lederen et kald for at høre mere til stillingen, og nu da vi havde mødtes før, var det jo oplagt at gribe knoglen og få en snak.

Det viste sig at være den helt rette metode i mit tilfælde, da vi bl.a. havde talt om video i jobsøgningen, kundetyper mv.

Så da jeg skulle lave min ansøgning til stillingen, måtte jeg jo være forgangsbillede og tage min egen medicin. Hvis jeg vil rådgive i videoansøgninger, så må jeg også selv bruge video.

Det blev til denne videoansøgning, som jeg sendte afsted sammen med mit CV.

Det resulterede i én samtale, og 45 minutter senere fik jeg besked om, at de gerne ville have mig til jobbet. Jeg var nok tæt på det lykkeligste menneske i miles omkreds.

Dvs. at jeg i tirsdags – d. 3. april 2018 havde min første arbejdsdag som jobkonsulent hos Jobcenter Sønderborg, hvor mine arbejdsområder er:

  • Tovholder og koordinator på opkvalificeringsforløb
  • Tovholder på rekruttering til youSee, Sønderborg
  • Rekrutteringsservice-konsulent, hvor jeg screener kandidater til konkrete jobordrer
  • Styrke ledige akademikeres evner til at brande sig selv og målrette sine budskaber
  • Konsulentsamtaler med ledige (rådgive i, hvilke ansøgningsmetoder, der er optimale at anvende samt gennemse ansøgningsmaterialer)

Ragini, kan du det?
Mange har spurgt mig, hvilke forudsætninger, jeg har for at arbejde som jobkonsulent, og om man ikke skal være uddannet eks. socialrådgiver eller lign.

Arbejdet med dagpengemodtagerne handler om at rådgive i synlig jobsøgning, så de kommer tættere på drømmejobbet hurtigere.

Det man i bund og grund skal lære er at markedsføre sig selv. Og det er her, at jeg kan sætte mine kompetencer i spil. Mange jobkonsulenter kommer med en faglig baggrund fra den private eller den offentlige sektor.

Det er folk som selv har været ude i forskellige stillinger, og ved hvordan, særligt det private erhvervsliv fungerer. Og flere har selv, ligesom jeg, været ledighedsmøllen igennem.

Derudover kommer der det lovgivningsmæssige aspekt, som bl.a. er et område jeg har beskæftiget mig med under min uddannelse inden for offentlig administration. Resten kan læres.


Certificeret kundetypeekspert
Men min absolut største force udover mine godt 8 års erfaring med marketing og branding, er min certificering i Emotionelle Kundetyper.

Jeg har helt bevidst investeret i at udvide mine kompetencer inden for kommunikation, så det bliver langt lettere at rådgive jobsøgende i, hvordan man målretter sine budskaber og gør sin egen jobsøgning mere håndgribelig.

Med min selvfinansierede certificering i baghånden betyder det helt konkret, at jeg kan guide de ledige kandidater i, hvilke virkemidler og hvilket sprog, de skal skrive og tale i, når de skal ramme en specifik modtager.

Mange er udmærket klar over, hvad de skal gøre for at forbedre deres indsats og deres materialer, men de fleste ved bare ikke, hvordan de gør det. Og det er her, at jeg med konkrete værktøjer kan guide dem tættere på en løsning.

Er du nysgerrig på værktøjerne, så tag et kig på denne side, der fortæller om, hvordan du bliver konkret i din jobsøgning

Afslutningsvis kan jeg kun sige, at for mig har dette været en lang og personlig udviklingsproces, som også har gjort mig fagligt stærkere.

Vedholdenhed samt en proaktiv og optimistisk tilgang kan være med til at flytte dig derhen, hvor det du mindst havde ventet, kan ende med at blive dit drømmejob – hvis bare du giver dig selv om mulighederne en chance.

Med de ord vil jeg bare ønske dig held og lykke med jobsøgningen.