Hvilken CV-opsætning skal du anvende?

Forskellen på kronologisk CV og kompetence-CV

Når du skal i gang med at lave dit CV er der flere måder, hvorpå du kan gribe det an, og der findes forskellige opsætningstyper.

Jeg plejer faktisk at sige, at der IKKE findes nogen opskrift på jobsøgning, for det gør der ikke.
Du kan gøre lige som, du selv vil, men det er klart, at der findes ”do’s and don’ts”, som tager udgangspunkt i virksomhedernes udsagn og ansøgers egne erfaringer med, hvad der virker og ikke virker.

For at lette processen for dig bare en lille smule, fokuserer jeg i dette her indlæg på to typer CV’er – nemlig det kronologiske CV og kompetence-CV’et.


DET KRONOLOGISKE CV (brutto-CV’et)
Uanset hvilket CV du vælger at anvende, så er det første virksomheden skal møde en kandidat, som man fornemmer har sat sig ind i virksomheden ved at fremhæve de vigtigste pointer ift. det job, der skal løses.

Det er altid en balancegang at sortere fra og vælge til, når man enten har meget forskelligt på CV’et, måske ikke har så megen erfaring eller har været i den samme stilling i mange år og måske skal i gang med at lave noget nyt.

Et sted at starte er det kronologiske CV. Du kender det sikkert allerede, fordi det er det, de fleste tager udgangspunkt i.

Nogle kalder det også for brutto-CV’et, men i det målrettede er det vigtige twist, at du plukker fra brutto-CV’et. Det kommer jeg ind på længere nede.

Kronologisk opbygning
Det kronologiske CV er opbygget således, at du i rækkefølge tager læseren med igennem din jobhistorik fra det seneste job, du var ansat i og nedefter.

Når du laver et kronologisk CV, kan du vælge at lave et brutto-CV, hvor du har alle dine ansættelser med, men det er ikke sikkert, at alle dine tidligere job har relevans for det, du søger nu.

Du kan opsætte dit CV, så det bliver relevant for læseren på følgende måder:

Den selektive metode uden tidslinje:

  1. Gå ca. 10 år tilbage og find de mest relevante ansættelser. Dem uddyber du med en beskrivende tekst om, hvad din rolle i jobbet var suppleret med nogle nøgleord i punktform.
  1. Har du ansættelser, der ligger mere end 10 år tilbage, så sætter du dem ind også og gør som ovenfor.
  1. De ansættelser, der ligger indimellem inden for den 10-årige periode skriver du ind, så de står i kronologisk rækkefølge, men dem uddyber du ikke lige så grundigt. Du kan vælge at skrive nogle ord i punktform eller et par få linjer, så der står lidt.

Den selektive metode med tidslinje:
Denne her metode er magen til den oven for. Her vælger du bare at supplere med en kronologisk tidslinje, som du sætter øverst lige efter eller ved siden af sit resumé.

Denne metode giver mening, hvis du har en jobhistorik uden de store huller i. Fordelen er, at læseren hurtigt kan danne sig et overblik over dit job-flow.

Faren ved denne metode kan være, at du tydeligt fremhæver unødvendige huller eller mange korte ansættelser, som for nogen kan være et skræmmesymbol. Ikke, at det er det, men man skal bare være opmærksom på, at nogle bider mærke i det.


BRUTTO-CV
For at finde ud af, hvad du skal fremhæve i en given stilling kan det være en god idé at lave et brutto-CV. Her opstiller du samtlige af dine ansættelser i rækkefølge inkl. eventuelle ledighedsperioder, pauser og andet i den dur.

Du har selvfølgelig også påført uddannelser, kurser, frivilligt arbejde osv. Nu har du en lang liste over alt, hvad du har bedrevet. Det betyder, at næste gang du skal lave et målrettet CV, så plukker du bare det mest relevante ud fra bruttolisten og sætter det ind i dit CV til virksomheden.

Så tilpasser du selvfølgelig overskrift, virksomhedens oplysninger, resumé osv.

Det du rent praktisk kan gøre er, at du laver en kopi af dit brutto-CV, gemmer det med et nyt navn og derefter sletter og tilpasser det jobbet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan så se denne lille guide.

SE VIDEO


KOMPETENCE-CV
Dette CV er opbygget meget lig det kronologiske, men i stedet for at vise en tidslinje eller erfaringsafsnittet som det første, så har du efter dit resumé, indlagt nogle kompetencebeskrivelser. Altså du fortæller virksomheden som det første, hvilke kompetencer du besidder, frem for hvor du har arbejdet. Det kommer senere.

Hvem kan bruge kompetence-CV’et?
Denne metode er god, hvis du har mange korte ansættelser, har huller – det kan være, at du har været ledig af nogle omgange efter hinanden, at du har været i fængsel, at du har en periode i dit liv, som er svær at tale om. Ved at fremhæve dine kompetencer først, så flytter du fokus fra noget, som i nogens optik kunne virke skræmmende, hvis de bare læste det uden nogen yderlige kompetencerelateret forklaring.

Alle kan som udgangspunkt anvende dette CV, men har du en jobhistorik, der bare kører ud ad den lige landevej (uden bump og forhindringer), vil jeg anbefale, at du vælger det målrettede kronologiske CV, da det leder læseren direkte til sagen uden for megen omsvøb.

Fordelen ved kompetence-CV’et
Som tidligere nævnt så flytter du læseres fokus hen på dine kompetencer fra starten. Ved at lave et kompetence-CV kan du fremhæve de positive og værdiskabende sider i dig og derved gøre læseren nysgerrig, så han/hun er mere modtagelig for din historie. Du undgår dog ikke at skulle udfylde dine ‘huller’ eller din historik, men du bestemmer selv, hvor meget du giver.

Og er det så at lyve? Nej, det betyder blot, at du har overvejet vigtigheden af ‘dengang’, og hvor meget det skal og må fylde i dit liv nu, for at du kan komme videre. Du skal bare være opmærksom på to ting:

  1. Huller, der ikke er forklaret sår tvivl hos modtageren. Enten kommer du i nej-bunken og ellers spørger de ind til det ved samtalen.
  1. Hvis du er “for” ærlig kan de nå at tænke det værste, og det er ikke til din fordel.

Hvordan gør du?
Nogle vælger at lave en kasse eller to, hvor de har oplistet de relevante kompetencer målrettet jobbet i punktform. Det kan for så vidt også være fint, men jeg opfordrer til, at man fjerner dem, hvis ikke man har beskrevet dem yderligere. De kan ikke stå alene, for hvis ikke du har uddybet, hvorfor du netop har fremhævet disse kompetencer f.eks. i dit resumé, i en forklarende tekst eller andet sted i dit CV, så risikerer du, at du i stedet, at ordene fremstår som floskler – tomme ord. Man skal kunne se, hvor og hvordan du har oparbejdet disse kompetencer, altså hvilke opgaver du har udført, for så bliver det langt mere tydeligt, at du har noget at have dine kompetencer og din viden i.


HAV EN FORKLARING PARAT
Når nogen spørger ind til dit CV og eventuelle huller eller korte ansættelser så hav en forklaring parat, men… vær ærlig og luk hurtigt ned for den del, der kan så endnu mere tvivl, da det ikke er dét, der skal fylde i samtalen.

Hvis du er videre i dit liv og klar til dem, så er det dét, du skal vise. Hvis ikke du hænger fast i fortiden, så er der en stor sandsynlighed for, at de heller ikke gør. Så her er det om at finde selvtilliden frem, og den kommer ofte gennem ægte engagement, motivation og forberedelse.

God fornøjelse med CV-skrivningen 🙂


HENT SKABELONER HER
Har du brug for skabeloner til at komme i gang, så kommer vi i næste nyhedsbrev ind på netop dette emne. Indtil da har du mulighed for at hente nogle forskellige skabeloner i Facebook-gruppen ”Jobtimize – håndgribelig jobsøgning” under “Moduler”.