Om Jobtimize

Jobtimize – et projekt fra hjertet

Ideen til Jobtimize opstod tilbage i 2016 efter længere tids overvejelse om, hvordan man kunne hjælpe jobsøgende til at få mere selvtillid samt blive set og husket.

Omdrejningspunktet var mere en håndgribelig proces, overskuelighed, målrettede budskaber og optimering af hele jobsøgningsprocessen, så den vil blive langt lettere at få hul på.

Forberedelserne gik i gang, og jeg gik i tænkeboks for at finde et navn, der matchede konceptet. Det blev til Jobtimize – en sammentrækning af job og optimering (job/optimize).

Da navnet var på plads, blev der  formet og udviklet kurser, taget certificeringer og kurser, som skulle hjælpe til at udvide og styrke værktøjskassen.

I kølvandet af forberedelser, sker der de, at jeg får en stilling som jobkonsulent og arbejder med dette felt på fuldtid.

Derfor er Jobtimize nu en ren vidensplatform, hvor du som jobsøgende kan søge en masse god viden og råd til dig omkring håndgribelig, målrettet og synlig jobsøgning – og ikke et salgsvindue.

Læs også min historie om vejen “Fra ledig til jobkonsulent”


Idémageren

Jeg hedder Ragini Louise Kastberg og er en årgang ´83.

Jeg er uddannet markedsføringsøkonom samt assistent med speciale i offentlig administration.

Gennem de sidste godt otte år har jeg arbejdet med at markedsføre og brande virksomheder, bl.a. GRUNDFOS og Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution, Mercantec.

Det betyder, at jeg har en god portion marketingerfaring at trække på, når jeg kommunikerer og former målrettede budskaber.

Jeg brænder for at hjælpe andre
Min passion for at hjælpe jobsøgende til det rette jobmatch, udspringer fra min egen ledighedsperiode.

Jeg har selv været møllen igennem med a-kasse, jobcenter, virksomhedspraktikker, jobsøgning i alle afskygninger, video-CV- og CV-hjemmeside osv.

Så jeg kender alt til  de mange udfordringer og frustrationer, der kan være forbundet med det at være ledig.

Det er en utryg og ubehagelig situation at befinde sig i, hvis ikke man kan finde ind til en måde at få ro og overblik på.

For mig hjalp det at udforske mine muligheder og teste forskellige jobsøgningsmetoder.

Jeg skabte en tryghed for mig selv og et håb om, at en dag, skulle nogen nok få øje på mig – og det lykkedes, da en tidligere kollega kontaktede og ansatte mig via LinkedIn.

Det er disse metoder kombineret med ny viden, som jeg gerne vil gøre en forskel for andre med, og det kan jeg bl.a. gøre i mit daglige job som jobkonsulent hos Jobcenter Sønderborg.

Ragini fra Jobtimize

Specialist i Emotionelle Kundetyper – emotionel segmentering

Noget som virkelig har hjulpet mig til at lette min jobsøgning på alle punkter lige fra udvikling af indhold og budskaber til troen på, at “jeg kan godt”, er min certificering som specialist i Emotionelle Kundetyper (læs mere om kundetyperne her).

Jeg ved, hvilke virkmidler, der skal tages i brug alt efter hvilken virksomhed, stillingstype, modtager der skal stiles efter at overbevises.

Det at kende til kundetyperne og kunne anvende dem i praksis, bevirker at jobsøgningen bliver langt mere håndgribelig, fordi man har en præcis plan over, hvor man skal starte og slutte.

Man ved præcist, hvilke ord man skal bruge, hvor meget teksten må fyld, hvordan farvesammensætningen skal være og hvilke typer billeder, der er bedst at anvende.

Kort sagt – at være specialist i Emotionelle Kundetyper gør det lettere at vælge en konkret retning og målrette sine budskaber, så de bliver set og hørt.